Over ons


Us Doarpshûs is een mooie monumentale oude school  met verschillende zalen. Deze
accommodatie leent zich uitstekend voor diverse activiteiten voor groepen van verschillende grootte.

Us doarpshûs is Gewoan Hiel Gewoan, er is een vertrouwde persoonlijke sfeer en de aangeboden Gewoan hiel Gewoan arrangementen, worden perfect georganiseerd door ons beheerders echtpaar Roelie en Douwe Zuydendorp.


Het Jeugdwerk “ Op'e Nifelsouder ”  bevindt zich op de zolder van het dorpshuis. In de wintermaanden wordt er onder leiding van tientallen vrjwilligers door bijna alle kinderen van de basischool geknutseld


Us doarpsphûs biedt huisvesting aan:

-     De Peuterspeelzaal “Ukkepukkeplak”;

  1. -    Het jeugdwerk Op'e Nifelsouder.


Diverse verenigingen of stichtingen, zoals De Kriich en

Bigband Two Tower Collective gebruiken de ruimtes voor hun repetities.


Ruim 35 verenigingen zijn lid van Us Doarpshûs en

gebruiken de diverse zalen voor hun vergaderingen en andere activiteiten.


Zo zijn er dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse, onregelmatige, jaarlijkse en

" ad hoc " gebruikers, zoals begrafenissen e.d.


CORONA UPDATE


Beste dorpsbewoners,


Zoals bekend is het dorpshuis gesloten vanwege de Corona-maatregelingen.

Per 1 juni mogen we met 30 mensen en per 1 juli met 100 mensen bij elkaar komen, met anderhalve meter afstand.

Groepen mogen dus weer gebruik maken van het dorpshuis. We hebben de gebruikers van het dorpshuis gevraagd of zij hun activiteiten weer willen opstarten.

De meeste groepen hebben er voor gekozen  om  pas na de zomervakantie weer te starten. Een enkele groep bezint zich over opstarten in juni.

Als  een groep in juni gebruik wil maken van het Dorpshuis, kunnen zij contact op nemen met Roelie en Douwe.

In overleg kan bekeken worden wat er mogelijk is.  Duidelijk is wel dat groepen zelf verantwoordelijk  zijn voor het naleven van de Coronamaatregelen. Wij zullen zorgen voor een duidelijke poster met instructies.


Eerder hebben we in de Havensbank gemeld dat Roelie en Douwe stoppen per 1 januari 2021. Omdat de Corona maatregelen alles op zijn kop hebben gezet, hebben zij aangeboden om nog een jaar door te gaan.  Het bestuur is daar heel blij mee!


Ook hebben wij eerder  gemeld een Denktank ‘hoe verder met het dorpshuis’ in te willen stellen. Inmiddels hebben wij hiervoor een interessante groep mensen bereid gevonden. In verband met de Coranamaatregelen was  het echter niet mogelijk al bij elkaar te komen. We zullen  proberen om  dit voor de zomervakantie nog te regelen zodat we na de zomer fullspeed door kunnen. Gelukkig hebben we door het aanbod van Roelie en Douwe meer tijd gekregen om de toekomst verder uit te werken. Op korte termijn  worden de deelnemers van de Denktank benaderd. 

Wij wensen jullie alle goeds en gezondheid en we houden het vol!


Het bestuur van Us Doarpshûs


 

 

Over ons

            Bestuur

            Jeugdwerk

            Historie

            Doelstelling

Agenda

Onze arrangementen

Foto's

Contact

Filmkafé Bagdad