Over ons


Us Doarpshûs is een mooie monumentale oude school  met verschillende zalen. Deze
accommodatie leent zich uitstekend voor diverse activiteiten voor groepen van verschillende grootte.

Us doarpshûs is Gewoan Hiel Gewoan, er is een vertrouwde persoonlijke sfeer en de aangeboden Gewoan hiel Gewoan arrangementen, worden perfect georganiseerd door ons beheerders echtpaar Roelie en Douwe Zuydendorp.


Het Jeugdwerk “ Op'e Nifelsouder ”  bevindt zich op de zolder van het dorpshuis. In de wintermaanden wordt er onder leiding van tientallen vrjwilligers door bijna alle kinderen van de basischool geknutseld


Us doarpsphûs biedt huisvesting aan:

-     De Peuterspeelzaal “Ukkepukkeplak”;

  1. -    Het jeugdwerk Op'e Nifelsouder.


Diverse verenigingen of stichtingen, zoals De Kriich en

Bigband Two Tower Collective gebruiken de ruimtes voor hun repetities.


Ruim 35 verenigingen zijn lid van Us Doarpshûs en

gebruiken de diverse zalen voor hun vergaderingen en andere activiteiten.


Zo zijn er dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse, onregelmatige, jaarlijkse en

" ad hoc " gebruikers, zoals begrafenissen e.d.

 

 

Over ons

            Bestuur

            Jeugdwerk

            Historie

            Doelstelling

Agenda

Onze arrangementen

Foto's

Contact

Filmkafé Bagdad