Doelstelling

 

“het exploiteren van een gebouw ten gebruike van verenigingen, stichtingen en andere organisaties en meer in het algemeen het bevorderen van het leefklimaat in de dorpen Warga, Aegum en Warstiens”.

 

Over ons

            Bestuur

            Jeugdwerk

            Historie

            Doelstelling

Agenda

Onze arrangementen

Foto's

Contact

Filmkafé Bagdad

Over ons

            Bestuur

            Jeugdwerk

            Historie

            Doelstelling

Agenda

Onze arrangementen

Foto's

Contact

Filmkafé Bagdad