Agenda


Verschillende groepen maken op vaste tijdstippen gebruik van het doarpshus


peuterspeelzaal, jeugdwerk niffelssoulder, ouderensoos, popkoor, bigband, filmkafe, kriich muziekvereniging, muziekles voor kinderen, vrouwen van nu, ehbo.


U kunt voor activiteiten kijken op de website wergea.com  havensbank de agenda.


Verder houden verenigingen hun vergaderingen of gezellige avonden bij ons.

Ruim 35 verenigingen zijn lid van Us Doarpshûs.