Agenda

 

Elke week


 

De meitinker

woensdagmorgen 10.30 tot 11.30 uur

Muziekvereniging de Kriich.

Donderdag avond van 19.45 tot 21.45 uur

  

Bigband Two Tower Collective

Om de week op vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur,


Havensbank vergaderingen. ( redactie )

 

Plaatslijk belang vergaderingen ( bestuur )

 

 

Winter seizoen            ( oktober tot en met april ) 

 

Jeugdwerk op de Nifelsouder
2 middagen van 15.45 tot 17.45uur  en

5 avonden van 18.30 tot 20.30 uur
Slotavond 8 maart

 

 

Verder houden verenigingen hun vergaderingen of gezellige avonden bij ons.

Ruim 35 verenigingen zijn lid van Us Doarpshûs.